GIOVANNI VINH - HTM

GIOVANNI VINH - HTM - Số 9 Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (84) 2383686996
Giờ làm việc: T2->T6 : 10h->22h | T7,CN : 9h30->22h | ngày lễ : 9h30->22h

https://www.google.com/maps/place/S%E1%BB%91+9+H%E1%BB%93+T%C3%B9ng+M%E1%BA%ADu,+H%C6%B0ng+B%C3%ACnh,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@18.6706649,105.6836297,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3139ce7850e5e649:0x493cd0081690d16b!8m2!3d18.6706649!4d105.6858184