GIOVANNI QUẢNG BÌNH

GIOVANNI QUẢNG BÌNH - Số 131 Trần Hưng Đạo, Đồng Phú, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: (84) 232 3863 888
Giờ làm việc: T2->T6 : 10h->22h | T7,CN : 9h30->22h | ngày lễ : 9h30->22h

https://www.google.com/maps/place/131+Tr%E1%BA%A7n+H%C6%B0ng+%C4%90%E1%BA%A1o,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+H%E1%BA%A3i+Th%E1%BB%8Bnh,+%C4%90%E1%BB%93ng+H%E1%BB%9Bi,+Qu%E1%BA%A3ng+B%C3%ACnh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@17.4694275,106.6110168,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x314756db0bd62c0d:0x7f067a500cf01b14!8m2!3d17.4694275!4d106.6132055