GIOVANNI NINH BÌNH

GIOVANNI NINH BÌNH - Số 69A Đinh Tiên Hoàng, Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình
Điện thoại: (84) 229 3883 338
Giờ làm việc: 7h30 - 21h30

https://www.google.com/maps/place/69a+%C4%90inh+Ti%C3%AAn+Ho%C3%A0ng,+%C4%90%C3%B4ng+Th%C3%A0nh,+Ninh+B%C3%ACnh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@20.2604741,105.9727069,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31367756a6fd2d0b:0x35a318d326270d53!8m2!3d20.2604741!4d105.9748956