GIOVANNI LÀO CAI

GIOVANNI LÀO CAI - Số 429 Hoàng Liên, Kim Tân, Lào Cai
Điện thoại: (84) 2 143 668 123
Giờ làm việc: T2 đến CN:  8h->20h 

https://www.google.com/maps/place/429+%C4%90.+Ho%C3%A0ng+Li%C3%AAn,+Kim+T%C3%A2n,+TX.L%C3%A0o+Cai,+L%C3%A0o+Cai,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@22.4866934,103.9677543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x36cd138660aac8a1:0x836dd84bebe5582f!8m2!3d22.4866934!4d103.969943