GIOVANNI VINCOM BÀ TRIỆU

GIOVANNI VINCOM BÀ TRIỆU - Tầng 3, Vincom Center , 191 Ba Trieu, Hai Ba Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84) 24 6328 1028

Giờ làm việc: T2->T6 : 10h->22h | T7,CN : 9h30->22h | ngày lễ : 9h30->22h


https://www.google.com/maps/place/191+P.+B%C3%A0+Tri%E1%BB%87u,+L%C3%AA+%C4%90%E1%BA%A1i+H%C3%A0nh,+Hai+B%C3%A0+Tr%C6%B0ng,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0110677,105.8472946,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135ab8ba9bb3a45:0xb4aef3b19c6583db!8m2!3d21.0110677!4d105.8494833