GIOVANNI LÝ THƯỜNG KIỆT

GIOVANNI LÝ THƯỜNG KIỆT - Số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84) 24 39410537
Giờ làm việc: 8h30 - 21h

https://www.google.com/maps/place/T%C3%B2a+nh%C3%A0+Trung+t%C3%A2m+Th%C3%B4ng+t%E1%BA%A5n+qu%E1%BB%91c+gia,+5+P.+L%C3%BD+Th%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ki%E1%BB%87t,+Phan+Chu+Trinh,+Ho%C3%A0n+Ki%E1%BA%BFm,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0208502,105.8555105,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135abedd18b64ad:0x23ba626a3c47d466!8m2!3d21.0208502!4d105.8576992