GIOVANNI HUỲNH THÚC KHÁNG

GIOVANNI HUỲNH THÚC KHÁNG - Số 9, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84) 24 324 84529
Giờ làm việc: 8h - 21h

https://www.google.com/maps/place/9+P.+Hu%E1%BB%B3nh+Th%C3%BAc+Kh%C3%A1ng,+L%C3%A1ng+H%E1%BA%A1,+%C4%90%E1%BB%91ng+%C4%90a,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.017403,105.8107703,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135ab665817d295:0x7fe7e82b1071bb49!8m2!3d21.017403!4d105.812959