AEON MALL HÀ ĐÔNG

AEON MALL HÀ ĐÔNG
T120-2 AEON MALL, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 086 9506554
Giờ làm việc: T2->T6 : 10h->22h | T7,CN : 9h30->22h | ngày lễ : 9h30->22h

https://www.google.com/maps/place/Aeon+Mall+H%C3%A0+%C4%90%C3%B4ng/@20.9897037,105.7495282,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135ab7bee9f7757:0x4ebf8ccfc24ec4ae!8m2!3d20.9897037!4d105.7517169