GIOVANNI ĐÀ NẴNG

GIOVANNI ĐÀ NẴNG - Số 42 Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 086 9506564
Giờ làm việc: 8h - 21h

https://www.google.com/maps/place/42+%C4%90.+L%C3%AA+Du%E1%BA%A9n,+H%E1%BA%A3i+Ch%C3%A2u+1,+H%E1%BA%A3i+Ch%C3%A2u,+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng+550000,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@16.0716018,108.2192075,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x314218313d701a7d:0x9d5bda9c921d1961!8m2!3d16.0716018!4d108.2213962