GIOVANNI VIỆT TRÌ

GIOVANNI VIỆT TRÌ - L1-03, Tầng 1, Vincom Plaza Việt Trì, Số 02, Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: (84) 869 506 569
Giờ làm việc: T2->T6 : 10h->22h | T7,CN : 9h30->22h | ngày lễ : 9h30->22h

https://www.google.com/maps/place/2+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+H%C3%B9ng+V%C6%B0%C6%A1ng,+Ti%C3%AAn+C%C3%A1t,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vi%E1%BB%87t+Tr%C3%AC,+Ph%C3%BA+Th%E1%BB%8D/@20.2604741,105.9727069,17z/data=!4m5!3m4!1s0x31348d4f5c91580b:0x61bab324e7a9a50a!8m2!3d21.3124275!4d105.3957085